Διακήρυξη Δημοπρασίας για Μίσθωση Ακινήτου για τη Στέγαση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ψαχνών

Η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. Διακηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη Στέγαση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ψαχνών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 17η Δεκεμβρίου 2021.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της Κ. Ψαχνών, να είναι εύκολα προσβάσιμο από το οδικό δίκτυο, με χωριστή είσοδο-έξοδο εάν βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών. Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, δύναται να φιλοξενεί 60 νήπια.
Οι γενικές απαιτήσεις και για τον ανωτέρω χώρο είναι οι ακόλουθες:
1. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού)
2. Θα πρέπει να είναι συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 200τμ όπως αναλύεται παρακάτω:
i. Αίθουσα απασχόλησης νηπίων 1 (θα χρησιμοποιείται και ως τραπεζαρία), 59τμ (συν 4-5τμ αποθηκευτικό χώρο ιματιοθήκης και υλικών)
ii. Αίθουσα απασχόλησης νηπίων 2, 59τμ
iii. Αίθουσα ύπνου, 40-45τμ
iv. Κουζίνα, 17-18τμ
v. Αποθηκευτικός χώρος κουζίνας, 10τμ
vi. Γραφείο Διοίκησης, 8-9τμ
vii. Τουαλέτες, 4,30τμ
3. Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-Να διαθέτει διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 250τ.μ. προστατευμένο από τους δυνατούς ανέμους ή δημιουργία ρευμάτων αέρα, με δυνατότητα τμήματος σκίασης κατά τους ζεστούς μήνες, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται τα σκαλιά και να υπάρχει ράμπα ή η δυνατότητα κατασκευής ράμπας.
-Να έχει οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως υφιστάμενο.
-Να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.
-Να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου.
-Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψος 1,60 μ. τουλάχιστον με πλακίδια.
-Να διαθέτει κεντρική θέρμανση.
-Να έχει κατάλληλο φωτισμό απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών.
-Να είναι ασφαλείς η ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κλπ).
-Η κατάσταση του κτιρίου να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και υγιεινής. Αν δεν υπάρχουν τα ορισμένα από την παρούσα ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να τα τακτοποιήσει.
-Το ακίνητο να έχει δυνατότητες να διαμορφωθεί σε Βρεφονηπιακό Σταθμό με την δυνατότητα διαμόρφωσης των χώρων βάσει του Π.Δ.99/2017 επίσης των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, αποχετευτικών εγκαταστάσεων κλπ, ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση.
Θα πρέπει επίσης:
-Να καλύπτονται οι προβλεπόμενες από τη κείμενη νομοθεσία απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για τις ζητούμενες χρήσεις.
-Όλοι οι χώροι πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες, διαφορετικά πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσής τους.
-Τα δάπεδα των λουτρών να είναι επενδεδυμένα με πλακάκι.
-Το ακίνητο πρέπει είτε να έχει τη χρήση για την οποία προορίζεται, δηλαδή για φιλοξενία βρεφών και νηπίων από σχετική οικοδομική άδεια, είτε να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Η διαδικασία για την αλλαγή χρήσης του ακινήτου είναι υποχρέωση του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη).
-Στην περίπτωση που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής χρήσης του ακινήτου, το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να λύσει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση, με την υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή πριν από τη λήξη της σύμβασης, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
4α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Related articles

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ.

Ευχαριστήριο από την ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ και την Πρόεδρο Μύταλα- Τζεράνη Ευαγγελία προς όλους τούς εθελοντές για την προσφορά τούς στον τόπο και τον συνάνθρωπο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: Παγκόσμια ημερα Εθελοντισμού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.