Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτότυπων Μονολόγων επί Σκηνής.

Η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ ενημερώνει τούς πολίτες, ότι μέσω του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πρωτότυπων Μονολόγων επί Σκηνής, τούς παρέχεται η ευκαιρία, να εκφράσουν τις προσωπικές τους δημιουργικές ανησυχίες, υπό μορφή θεατρικών μονολόγων, διάρκειας 15΄. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ:  Αίτημα Αιγίδας 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτότυπων Μονολόγων επί Σκηνής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ._stamped

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: ΠΙΝ. ΠΡΟΣΛ. ΟΡΘ. 6Υ0ΛΟΕΙΔ-ΟΟΧ ΠΙΝ. ΚΑΤ. & ΒΑΘΜ.ΨΗΥΝΟΕΙΔ-Ρ90 ΠΙΝ. ΑΠΟΡ. 6Ω4ΨΟΕΙΔ-0ΓΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

7. ανακοινωση ΩΥ9ΙΟΕΙΔ-ΗΑΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021

Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Φιλαρμονική του ΝΠΔΔ «ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων» σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/1980(ΦΕΚ 134/Α/17.6.1980). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: 3γ ΩΓΨΞΟΕΙΔ-87Ν

Διακήρυξη Δημοπρασίας για Μίσθωση Ακινήτου για τη Στέγαση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ψαχνών

Η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. Διακηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη Στέγαση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ψαχνών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 17η Δεκεμβρίου 2021. Το προσφερόμενο […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

9ΚΝΤΟΕΙΔ-5ΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι δεδομένης της εμφάνισης του Κορονοϊού (COVID-19 και εξαιτίας του εκτάκτου κι επικινδύνου της κατάστασης, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ