Στάδιο Ψαχνών

Στο πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης του ΣΤΑΔΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ και μέσω της εφαρμογής του επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του:

1). Την υποστήριξη και προαγωγή του ομαδικού – λαϊκού αθλητισμού όλων των

Ηλικιών.

2). Την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων.

3). Την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού.

4). Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών,

συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού

επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.

Οι χώροι άθλησης του Σταδίου δύναται να λειτουργούν από Δευτέρα έως

Παρασκευή από 07:00-22:00.

Οι ώρες λειτουργίας τους καθορίζονται ανάλογα από τα αθλητικά προγράμματα

του Δήμου, τα σχολικά προγράμματα, τα αθλητικά προγράμματα της Γ.Γ.Α.(Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού), τις προπονήσεις και τους αγώνες των Αθλητικών

Συλλόγων/Σωματείων, Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών.