Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος Μύταλα – Τζαράνη Ευαγγελία         
 • Αντιπρόεδρος Μιχελής Αντώνιος
 • Μέλη:
  • Μακρής Παναγιώτης
  • Σταματίου Σπυρίδων
  • Στούπας Κωνσταντίνος
  • Κουμούση Ελένη
  • Βουκούτης Αναστάσιος
  • Κατσίκα – Λαφαζάνη Ανθούλα
  • Μπαράκος Μιλτιάδης
  • Μπουροδήμος Ιωάννης
  • Τζάθα Γεωργία