Ποιοί είμαστε

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.) έχει την εποπτεία του 1ου Σταθμού, 4ων κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), της Φιλαρμονικής και του Σταδίου Ψαχνών.

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων, ο σχεδιασμός και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως ηλικιωμένων, απόρων κλπ.

Καθόλη τη διάρκεια του έτους εφαρμόζονται προγράμματα με δράσεις επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές.

Πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και στηρίζονται δράσεις καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, διατήρηση των παραδόσεων (ήθη και έθιμα) για το παιδί, την νεολαία αλλά και την τρίτη ηλικία, μέσα από δημιουργική απασχόληση και συμμετοχή τους στα πολιτιστικά και κοινά δρώμενα.

Προώθηση του αθλητισμου, μέσω αθλητικών δράσεων για την εκγύμναση πολιτών. Λειτουργούν παιδικά τμήματα και τμήματα ενηλίκων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του δήμου μας.