Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

Παρακαλείσθε να  συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της της ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ., που θα γίνει στα γραφεία του ΝΠΔΔ, Αβάντων 12,  στις 14/03/2023, ημέρα Τρίτη ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ._stamped

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ._stamped (1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :TEXNH MIA ΣΙΩΠΗΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ, ενημερώνει τους νέους πολίτες του τόπου μας, από 18 ετών έως 21 ,ότι η  Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας , τους  προσκαλεί να λάβουν μέρος με τα έργα τους(ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, ποίηση, μουσική κ.α), στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος << Τέχνη μια σιωπηλή […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ, που θα γίνει στα γραφεία του ΝΠΔΔ, Αβάντων 12 , την 24/8/2022, ημέρα Τετάρτη με ώρα 14:00 μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

Παρακαλείσθε να  συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ., που θα γίνει στα γραφεία του ΝΠΔΔ, Αβάντων 12,  την 1/08/2022, ημέρα Δευτέρα με ώρα 15:00μ.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ._stamped

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ., την 1η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β’) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ._stamped

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρακαλείσθε να να συμμετέχετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, που θα γίνει στις 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 12:00 μ.μ. με θέμα ημερήσιας διάταξης: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά […]