Προσκλήσεις

Πρόσκληση Συνεδρίασης (09/10/18)

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Αβάντων 12 στα Ψαχνά, την 09η του μηνός του Οκτώβριου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:30.