Επικοινωνία

ΔΗΚΑΔΙΜΕ

Αβάντων 12, 34400 Ψαχνά Ευβοίας
Τηλέφωνο – FAX : 22280 – 23914

Γραφείο Προέδρου:
Τηλέφωνο: 22280 23914 – Fax: 22280 – 23914 – email: dikadime@ddm.gov.gr
Διοίκηση ΔΗΚΑΔΙΜΕ:
Τηλέφωνο: 22280 23914 – Fax: 22280 – 23914 – email: dioikisi@dikadime.ddm.gov.gr
Προμήθειες ΔΗΚΑΔΙΜΕ:
Τηλέφωνο: 22280 23914 – Fax: 22280 – 23914 – email: promithies@dikadime.ddm.gov.gr
Λογιστήριο ΔΗΚΑΔΙΜΕ:
Τηλέφωνο: 22280 23914 – Fax: 22280 – 23914 – email: logistirio@dikadime.ddm.gov.gr
Ταμείο ΔΗΚΑΔΙΜΕ:
Τηλέφωνο: 22280 23914 – Fax: 22280 – 23914 – email: tameio@dikadime.ddm.gov.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας: